Villkor vid betalning och bokning av ställplatser och hamnen Axmar Brygga

Dessa villkor gäller mellan Axmar Brygga och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats i Axmar Bryggas Hamn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören Gästrike – Hälsinge Turist AB med org.nr. 556538-2636 anges som ” Axmar Brygga”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats i Axmar Brygga. Kunder/gäster i Axmar Brygga är skyldiga att följa Axmar Bryggas "Ordningsregler för hamnen", detta dokument finns i sin helhet på www.axmarbrygga.se Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Axmar Bryggas personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala ställplats på webbsidan bokning.axmarbrygga.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere). Ställplatser bokas från 12:00 till 12:00. Båtplatser bokas från 12:00 till 12:00.

Betalning/bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Axmar Brygga kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats - Gästhamnplats

Avbokning kan endast ske online via bokning.axmarbrygga.se. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Avbokning av bokad plats - Ställplats

Avbokning kan endast ske online via bokning.axmarbrygga.se. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Axmar Brygga ansvarar ej för kvarglömda saker. Axmar Brygga ansvarar inte för skada eller förluster som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, hamnens anläggning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 08:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
Hund ska hållas kopplad.
Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.
Betalning av avgiften sker online.
Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon.
Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Axmar Brygga. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
Villkoren i detta dokument ej uppfylls.
Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området.
Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Axmar Brygga upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas.


Gästrike-Hälsinge Turist AB
Org.nummer: 556538-2636

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se