Vilkår for betaling og bestilling av plasser og havnen på Axmar Brygga

Disse vilkårene gjelder mellom Axmar Brygga og den som selv eller gjennom annen person bestiller/betaler plass i Axmar Brygga Havn.

Bestiller/betaler er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren Gästrike – Hälsinge Turist AB med org.nr. 556538-2636 er oppført som "Axmar Brygga". Bestillingen/betalingen gjelder leie av plass i Axmar Brygga. Kunder/gjester i Axmar Brygga plikter å følge Axmar Bryggas «Regler for havnen», dette dokumentet er tilgjengelig i sin helhet på www.axmarbrygga.se Kunder/gjester som ikke følger denne forskriften har rett til å avvise Axmar Bryggas personale. fra området.

Bestilling og betaling for privatpersoner

For å bestille båtplass/betale parkeringsplass på nettsiden bokning.axmarbrygga.se, må kunden være minst 18 år. For å kunne gjennomføre betalingen av gebyret kreves bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId og Swish).

Reservasjon av plass

Prisen inkluderer leie av plassen, bestillingsgebyret og tilkobling (inkl. forbruk) av strøm (10 ampere). Plasser bestilles fra kl. 12.00 til 12.00. Båtplasser bestilles fra 12:00 til 12:00.

Betaling/bestillingsbekreftelse

Ved mottak av bestillingsbekreftelsen skal denne kontrolleres, slik at all informasjon er korrekt. Det er kundens/bestillerens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal Axmar Brygga kontaktes innen 7 dager etter mottatt bekreftelse, dog senest 24 timer før ankomst.

Betaling av booking

Betaling skjer direkte, også ved bestilling.

Kansellering av bestilt plass - Gjestehavnsplass

Avbestilling kan kun gjøres online via bokning.axmarbrygga.se. Avbestilling < 48 timer før bestillingen starter refunderes ikke.

Avbestilling av bestilt plass - Parkeringsplass

Avbestilling kan kun gjøres online via bokning.axmarbrygga.se. Avbestilling < 48 timer før bestillingen starter refunderes ikke.

Ansvar for eiendom/skader

Axmar Brygga er ikke ansvarlig for etterlatte ting. Axmar Brygga er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av tredjepart.

Andre forpliktelser og forretningsorden

Kunden/gjestene skal ta godt vare på stedet, havnens fasiliteter og følge ordensregler, instrukser og forskrifter som gjelder.
Kunden/gjestene må mellom kl. 23.00 og 08.00 iaktta den største omtanke og stillhet overfor andre gjester.
Hund må holdes i snor.
Miljøavfall skal plasseres i en miljøstasjon. Søppel skal legges i anviste dunker. Annet avfall må ikke spyles eller kastes i området.
Betaling av gebyret skjer på nett.
Drikkevannet må ikke brukes til vask av kjøretøy.
Bruk av personopplysninger Ved å bruke denne nettsiden godtar du også Hamnsystem Sverige ABs datapolicy

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale som er utarbeidet mellom kunden (bestiller) og Axmar Brygga. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:
Vilkårene i dette dokumentet er ikke oppfylt.
Kunden/gjestene i partiet opptrer forstyrrende i området.
Kunden/gjestene i partiet begår hærverk i området.
Dersom det oppstår kontraktsbrudd skal kunden/gjestene i festen umiddelbart flytte fra området. Ved ødeleggelse eller forstyrrende oppførsel kan kunden kreve erstatning.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik og andre hendelser som kan anses som force majeure, kan Axmar Brygga heve avtalen, hvorved kunde og gjester skal varsles så raskt som mulig.


Gästrike-Hälsinge Turist AB
Organisasjonsnummer: 556538-2636

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se