Betala för ställplats

Här betalar du för ställplats på Axmar brygga

Röd plats = Upptagen Grön plats = Ledigt

Plats UTAN EL

Plats MED EL

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se